OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO¦CI

 


Lubisz genealogię?


 
 
  Strona główna > Ograniczenie odpowiedzialności

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO¦CI

Ochrona prywatności

Praktykę i politykę genealogia.com.pl w zakresie gromadzenia, wykorzystania i przechowywania danych na temat użytkowników i danych osobowych zawiera klauzula Ochrona prywatności.

Zawartość informacyjna

Odwiedzając Portal genealogia.com.pl i korzystając z niego użytkownik wyraża zgodę na warunki określone klauzulą Zawartość informacyjna.

Funkcjonowanie serwisów

Ciągłość funkcjonowania portalu genealogia.com.pl oraz jego dostępność zależy od wielu czynników. Niezawodność czynnika technicznego (sprzętowego i programowego) określana jest wyłącznie miarą probabilistyczną. Dostęp może być również czasowo ograniczony w sposób zamierzony, wynikający z przebudowy i unowocześniania infrastruktury. Niezawodność dostępu zależy również od operatora dostępowego.

W maksymalnym określonym przez prawo zakresie nie ponoszę odpowiedzialności za przerwy w dostępie do portalu genealogia.com.pl jak również za skutki utraty informacji. W szczególności nie ponoszę odpowiedzialności za skutki wynikłe z braku możliwości wykorzystania serwisu do jakichkolwiek celów.

Użytkownik serwisów

Użytkowując serwis genealogia.com.pl (pocztowy i WWW) użytkownik powinien mieć świadomość skończonej niezawodności systemów komputerowych. Użytkownik użytkowuje serwisy wyłącznie na własne ryzyko i nie może wysuwać żadnych roszczeń z żadnego tytułu wobec portalu genealogia.com.pl.

 

 

 

 

 

Prawa autorskie zastrzeżone (c) Artur Ornatowski 2002-2013 Ograniczenie odpowiedzialności