Drzewa genealogiczne

 


Lubisz genealogiÍ?


 
 
 

Nazwiska w Polsce

Wykaz nazwisk

Przedstawiamy wykaz nazwisk jakie wystÍpujĻ w Polsce. Jest to wykaz z nastÍpujĻcymi uwarunkowaniami:

  1. Podane sĻ nazwiska wy≥Ļcznie w formie mÍskiej.
  2. Podane sĻ nazwiska wystÍpujĻce w rejestrach urzÍdowych, co oznacza, Ņe w odniesieniu do niektůrych osůb nie ma osůb ŅyjĻcych, jednak nazwiska te wystÍpujĻ w danych osůb ŅyjĻcych np. jako nazwiska rodzicůw (juŅ nieŅyjĻcych).
  3. Podane iloúci osůb noszĻcych dane nazwisko zawierajĻ růwnieŅ kobiety i sĻ liczbĻ przybliŅonĻ. Zerowa liczba oznacza, Ņe dane nazwisko jest uwidocznione w dokumentach osoby ŅyjĻcej noszĻcej inne nazwisko (jako nazwisko ojca lub matki).
  4. Zastosowano transkrypcjÍ nazwisk obcojÍzycznych na pisowniÍ polskĻ.
  5. PominiÍte zosta≥y przedrostki.
  6. PominiÍte zosta≥y nazwiska dwucz≥onowe kobiet nabyte z ma≥ŅeŮstwa, pominiÍte zosta≥o nazwisko panieŮskie. UwzglÍdnione zosta≥o nazwisko mÍŅa.

 

A - B - C - - D - E - F - G - H - I - J - K - L - £ - M - N - O - - P - Q - R - S - - T - U - V - W - X - Y - Z - ¨ - Į

∆kuj, ∆lagowska, ∆lemrych, ∆lepska, ∆lesiŮska, ∆lÍzak, ∆machowski, ∆mak, ∆makowski, ∆malach, ∆melowska, ∆mica, ∆mich, ∆micka, ∆miech, ∆miekiewicz, ∆miel, ∆miela, ∆mielak, ∆mielarz, ∆mielas, ∆mielĻg, ∆mielewski, ∆mieliŮski, ∆mielowski, ∆mielůw, ∆mieluch, ∆mikiewicz, ∆mil, ∆miotek, ∆mira, ∆moch, ∆mok, ∆mokowski, ∆molach, ∆molas, ∆moluch, ∆mugr, ∆niek, ∆wacz, ∆wajgel, ∆wajna, ∆wakliŮski, ∆wakowska, ∆wan, ∆waruba, ∆wĻka≥a, ∆wiach, ∆wiacz, ∆wiaczek, ∆wiak, ∆wiaka≥a, ∆wiakowski, ∆wia≥kowska, ∆wian, ∆wiartka, ∆wiĻczek, ∆wiĻda, ∆wiĻk, ∆wiĻkalski, ∆wiĻka≥a, ∆wiĻka≥o, ∆wiĻtkowska, ∆wich, ∆wichoŮ, ∆wichula, ∆wichu≥a, ∆wichun, ∆wichuŮ, ∆wichuta, ∆wiciŮski, ∆wick, ∆wicka, ∆wicka≥a, ∆wicz, ∆wiczak, ∆wiczyŮski, ∆widak, ∆wider, ∆widerke, ∆widro, ∆widziŮski, ∆widznia, ∆wiech, ∆wieciŮski, ∆wieczek, ∆wieczkowski, ∆wieczyŮska, ∆wiedak, ∆wiejkowski, ∆wiek, ∆wieka, ∆wieka≥a, ∆wieki, ∆wiekiewicz, ∆wieklik, ∆wiekliŮski, ∆wiek≥a, ∆wiekowski, ∆wiekůw, ∆wiel, ∆wielag, ∆wielĻg, ∆wielich, ∆wieliŮska, ∆wieloch, ∆wielona, ∆wielong, ∆wielowski, ∆wielůch, ∆wieluch, ∆wielucha, ∆wielung, ∆wie≥obut, ∆wiencek, ∆wienczek, ∆wieng, ∆wienk, ∆wienka≥a, ∆wienkowski, ∆wieŮkowska, ∆wier, ∆wierat, ∆wierbutowicz, ∆wierciak, ∆wierciakowski, ∆wierczakiewicz, ∆wierczakowski, ∆wierczek, ∆wierczyŮska, ∆wierdziŮski, ∆wierk, ∆wierka, ∆wierkiewicz, ∆wierko, ∆wierkowska, ∆wierkůw, ∆wierlej, ∆wierlikowski, ∆wier≥ka, ∆wiernia, ∆wierniak, ∆wierniewicz, ∆wierniewska, ∆wiertak, ∆wiertka, ∆wiertkiewicz, ∆wiertkniewicz, ∆wiertna, ∆wiertnia, ∆wiertniak, ∆wiertnica, ∆wiertnicz, ∆wiertniewicz, ∆wiertniewski, ∆wiertny, ∆wiertok, ∆wiertynia, ∆wierucki, ∆wierz, ∆wierzeŮ, ∆wierzewicz, ∆wierzona, ∆wierzyk, ∆wierzyn, ∆wierzyŮski, ∆wierŅ, ∆wiesz, ∆wietal, ∆wietkow, ∆wietkowski, ∆wietkůw, ∆wietnia, ∆wietniak, ∆wieŅ, ∆wieŅyk, ∆wiÍcek, ∆wiÍcichowska, ∆wiÍcka, ∆wiÍcuk, ∆wiÍczek, ∆wiÍczkowska, ∆wiÍk, ∆wiÍka, ∆wiÍkalik, ∆wiÍka≥a, ∆wiÍkie≥a, ∆wiÍkolik, ∆wiÍkowski, ∆wiÍtkow, ∆wigon, ∆wigoŮ, ∆wigun, ∆wiguŮ, ∆wihu≥a, ∆wihuŮ, ∆wik, ∆wikalak, ∆wikalski, ∆wika≥a, ∆wika≥owski, ∆wikiel, ∆wikielnik, ∆wikiewicz, ∆wikilewicz, ∆wikla, ∆wiklak, ∆wiklak vel ∆wikliŮski, ∆wiklarz, ∆wikleŮski, ∆wiklewicz, ∆wiklewski, ∆wiklicer, ∆wiklicki, ∆wiklicz, ∆wiklik, ∆wiklinek, ∆wikliŮski, ∆wikliŮski vel ∆wik, ∆wik≥a, ∆wik≥ak, ∆wik≥o, ∆wik≥owicz, ∆wik≥owski, ∆wikowicz, ∆wikowski, ∆wiku≥a, ∆wikun, ∆wil, ∆wilag, ∆wilak, ∆wilĻg, ∆wilewicz, ∆wilich, ∆wilichowski, ∆wilik, ∆wiliŮski, ∆wilong, ∆wiluk, ∆wi≥kowska, ∆wi≥owicz, ∆wi≥owski, ∆winarowicz, ∆winczek, ∆wingiel, ∆winiewicz, ∆wink, ∆winkowski, ∆winorowicz, ∆wintal, ∆wiok, ∆wiokowski, ∆wionka≥a, ∆wiora, ∆wioro, ∆wir, ∆wirat, ∆wirbut, ∆wirk, ∆wirka, ∆wirko, ∆wirko Godycki, ∆wirko-Godycki, ∆wirkowicz, ∆wirkowski, ∆wirlej, ∆wirlicka, ∆wirlik, ∆wirliŮska, ∆wir≥a, ∆wiro, ∆wiroŮczuk, ∆wirta, ∆wiruk, ∆wirynka≥o, ∆wirzaŮ, ∆wirzen, ∆wirzeŮ, ∆wirzewicz, ∆wirzona, ∆wirzyŮska, ∆wisz, ∆wiszewski, ∆wityŮski, ∆wiu≥o, ∆wizewicz, ∆wizinia, ∆wiŅewicz, ∆wiŅka, ∆wiŅyk, ∆woja, ∆wojdziŮska, ∆wok, ∆wokliŮski, ∆wo≥ek, ∆wonda, ∆wůjda, ∆wynar.

A - B - C - - D - E - F - G - H - I - J - K - L - £ - M - N - O - - P - Q - R - S - - T - U - V - W - X - Y - Z - ¨ - Į

 

InteresujÍ CiÍ znaczenie i pochodzenie Twojego nazwiska?

Zobacz wiÍcej: Genealogia polska, pochodzenie i znaczenie nazwisk.

 

Zobacz růwnieŅ:

Idľ do: Strona g≥ůwna | Nazwiska w Polsce

 

 

 

 

 

Prawa autorskie zastrzeŅone (c) Artur Ornatowski 2002-2013 Ograniczenie odpowiedzialnoúci